MEDLEMSKAB

Hvis du tror karate kunne være noget for dig, så kig forbi til en uforpligtende snak med instruktørerne og hør hvordan du kan få en gratis prøvetime. Du er selvfølgelig velkommen til at ringe til en af instruktørerne først. Se under menupunktet "kontakt Os".

For at træne karate skal du være fyldt 7 år.

KONTINGENT

De første 2 uger er gratis, hvorefter du skal betale 200 kroner i indmeldingsgebyr. Gebyret dækker endvidere optagelse i SKIF.DK (Shotokan Karate-Do International Federation - Denmark)

Herefter koster det 100 kroner om måneden at træne karate I Zanshin Karate-Do.

Hvis flere medlemmer af samme familie træner i Zanshin Karate-Do, vil det maximale kontingent udgøre 200 kroner om måneden.

Medlemmer, der i perioder af mere end 1 måneds varighed ikke  kan deltage i træningen, kan få sat deres medlemskab i bero ved at kontakte kassereren.

BETALINGSBETINGELSER

Kontingentet skal indbetales kvartalsvis forud på klubbens bankkonto. Kontingentet skal være indbetalt hhv. 1. januar, 1. april, 1. august og 1. oktober.

Der opkræves kontingent for juli måned selvom sommerferielukning, beløbet vil blive brugt som medlemsgebyr til SKIF og Dansk karate forbund.

Klubbens bankkonto er Danske Bank reg.nr.:1551 kontonr.: 4646104408

INDMELDELSESBLANKET

Downloades her