Tider   Lørdag          
12:00-14:00   Fælles Trænning          
               
               
               
               

 

Er du mellem 7-15 år og kunne du godt tænke dig at vide mere om karate – så har du chancen her:


 Første træning efter jule ferien er Torsdag den 6. Januar.

Vel mødt :)

 

 

 

 

Se video'en her:

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-mQMeCqRn30" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

Murakami shihan i Danmark, oktober 2016

 

Træningerne var bygget op om nogle overordnede temaer og derudover var de enkelte dages træninger planlagt således, at det man lærte i starten af lektionen, blev der bygget videre på gennem resten af lektionen. Desuden var det også sammenhæng mellem de første lektioner (for alle bælte grader) over i de næste lektioner (for brun og sortbælter).

 

Lektionerne var bygget op omkring først kihon, derefter kumite og sidst kata, men på en sådan måde at der hele tiden blev kryds refereret mellem de forskellige dele så man kunne se sammenhængen.

 

Det overordnede, eller gennemgående tema, var fokus på centerlinier i kroppen, bevægelses planer eksemplificeret i forhold til embusen i kata og med en trænings partner med forskellige kumite former.  Åndedræt var også i fokus i den sammenhæng med hvordan ind- og udånding bruges til at regulere tyngdepunket hhv. op og ned. Disse ting er vigtige for at opnå den maksimale kraft i den aktuelle retning.

 

Den ene dag blev der afsluttet den første lektion med gennemgang af en åndedræts øvelse (chigung).

 

Der blev undervist i tyngdepunkter, for eksempel den procentvise fordeling af tyngdepunktet i de forskellige stillinger, og det blev nævnt at det ikke er en vægtfordeling men en regulering af tyngdepunkter. Kiba dachi er den vigtigste grundstilling da andre stillinger kan siges at relatere til den. Regulering af tyngdepunktet sker uden at kroppen fysisk bevæges.

 

Det vigtigste er det man ikke selv kan se så hikite er vigtigere en slaget. I Japan siger man at se ind i sig selv. Jo ældre man bliver des mere skal man udvikle sine indre teknikker.

 

Der blev forklaret om fodstillinger i forhold til fremdrift retning i teknikker. Dette blev så trænet i forhold til kata og kumite sekvenser. Det blev nævnt hvordan man i budo flytter sig i forhold tid en modstander uden at bryde ens eget center plan, hvilket vil sige at hovedet som overordnet regel flyttes med resten af kroppen og ikke før eller efter, da center planet så brydes.

 

Der blev gennemgået tre lodrette center akser i kroppen ved forskellige teknikker og ligeledes blev ”Seika-tanden”, ”chu tanden” og ”jo tanden” forklaret. Og ligeledes den centrale centerlinie ”seikyusen” (ved ikke om det er stavet rigtigt, men det er det nok højst sandsynligt ikke)

 

En del kataér blev gennemgået og der blev forklaret omkring hvad man skulle lægge vægt på alt efter hvilken grad/erfaring man har. Der blev blandt andet gennemgået helt eller delvist i alle Heian kataer, Tekki shodan, Gojushiho Dai, Gojushiho Sho, Nijuhachi Ho, Sepai, Seienchin. Derudover blev der relateret til Unsu, Nijushiho, Chinte, Jitte m.fl.

 

Der blev demonstreret bunkai til mange af applikationerne. Der blev givet eksempler på hvordan man kunne træne kataer ved for eksempel at ændre stillingerne, sætte ekstra teknikker på mv.

 

Der blev undervist en del i Heian Shodan og Tekki Shodan og forskellige øvelser blev præsenteret både som kata/kihon træning og senere blev kata sekvensere trænet som først basis kihon og udvidet til mere fri kumite øvelser.

 

Det var en også i tråd med hvad Murakami Shihan underviste sidst han var i Danmark hvor han underviste andre øvelser med de to kataer og en pointe er at man skal undersøge sin kata og gå i dybden med den. Med hensyn til bunkai blev det nævnt at man ikke nødvendigvis skal træne kata bevægelserne i de foreskrevne rækkefølge men også kan træne dem i vilkårlig rækkefølge, altså ikke nødvendigvis kun 1,2,3,4 men også 3,2,4,1 og 4.2.1.3 osv.

 

I kihon var der fokus på korrekt brug af hikite, hvilket også blev afprøvet i kumite øvelserne hvor hikite er med til at styre bevægelserne.  Vi trænede med pegefingeren strakt i zuki og lille fingersiden drejet op ved hikite - ved stød er det pegefingeren der er vigtigst og ved hikite er det først ringefingeren og til slut lille fingeren

 

 Kropsrotationer i kihon øvelser blev genbrugt i kumite sekvenser og relateret til i kataer. Det blev illustreret hvordan man kan bevæge sig for at kunne styre en modstander og indirekte bestemme hvor der bliver angrebet. 

 

I den sammenhæng blev det vist hvordan man bruger lysken og de to akser der, ligesom det blev vist hvordan man skal bruge afsættet i fødder/ben til at opnå slow i bevægelserne. Principper for brug af akserne i kroppen blev illustreret ved f.eks. at sammenligne med en dør der er hængslet i den ene side og åbnes/lukkes – således kan hoftebevægelser opfattes ved nogle teknikker. I andre teknikker gælder det om at være så smal som muligt og det blev illustreret ved brug af et håndklæde.

 

Kihon øvelser var som sagt relateret til kataer og f.eks. blev de førte soto-uke og uchi-uke relateret til mawashi-uke.

 

Kihon pensum til Shodan blev sat sammen til en sammenhængende sekvens og et fokus punkt var blandt andet at ”omdrejnings”-benet skulle bibeholde sammen position. Ligeledes blev Jiyu-ippon kombinationer flettet sammen og udført med en eller flere modstandere. 

 

Det blev illustreret med et bælte hvordan det er vigtigt at have hiki-ashi på spark da det er med til at give hastighed – og hastighed gange vægten giver kraften (Det er vist Newton).  Der blev vist en grounding øvelse – træk vejret ind og stå på tæer, hvorefter udånding og slag -  hvor virkningen blev illustreret ved at en makker slog ind på hånden. Ligeledes vigtigheden af at kigge i kraftens retning for at holde intentionen og dermed energien i slaget.

 

Der blev vist forskellige former for rotationer i uraken og shuto uke. Det blev nævnt at ved Shodan og Nidan pensun er uraken jun-kaiten uden tilbagetræk, hvor den i Sandan pensum er gyaku-kaiten med tilbagetræk. Ligeledes med Shuto uke i f.eks. heian Shodan hvor det er hhv Jun-kaiten, gyaku-kaiten, jun-kaiten, gyaku-kaiten.

 

I kataerne, f.eks. i begyndelsen af nogle af Heian kataer blev der vist hvordan tyngdepunktet søger ned mens armene samtidig bevæges op. Timingen i bevægelserne blev også vist og i Heian Yondan skal sortbælter bevæge sig synkront med fødder, ben, krop, arme, mens farvede bælter kan gøre det lidt mere sekventielt. Det med tyngdepunktet og åndedrættet var samme princip i kumite, f.eks. gohon kumite.

 

Det blev forklaret at den modstander man visualiserer i kata og kihon ikke nødvendigvis er på samme størrelse som én selv men man kan træne med forskellige imaginative modstandere.

 

Der var meget fokus på at stille rigtig op i forbindelse med undervisningen, og der blev der igen relateret til center linjer og planer, forstået på den måde at center planerne er sammenfaldende med den person der står foran/bagved samt den der står til højre. Ligeledes er det vigtigt at de samme bælte grader står bag hinanden, da der derved kan trænes forskellige kombinationer selv om alle træner sammen. For eksempel lavede sortbælter fire teknikker på én tælling og hvidbælter lavede én teknik pr tælling.

 

Det blev fremhævet at de lande/klubber der kan stille hurtigt og korrekt op også har den rigtige karate attitude og det blev illustreret ved at man er hurtig og opmærksom i sin træning og selv tager ansvar og ikke bare venter på at andre tilpasser sig. Ligeledes er det vigtigt at sidde med ret ryg i seiza.

 

5 punkter i prioriteret rækkefølge: Stillinger, centerlinjer, hofte, åndedræt/tanden, afslappede skuldre

 

Shihon nukite i  Gojushiho-dai, første er almindelig , næste to er nedadgående. Åbnings bevægelsen er som bunkai i JKA nedadgående parade og angreb uraken, men i SKIF er det mere filosofisk at himlen møder jorden. Tænk igen her på åndedræt og tyngdepunkt, samt at kroppens center plan følger embusen.

 

Ved Soto uke, uchi uke mv kan der ved par øvelser deles op i to tællinger så man parerer næsten helt på første tælling og tvister på anden tælling.

 

 

 

 

Under dette Menu punkt vil der være forskellige links, news, foto, video som

vil være Zanshin instruktør side hvor vi samler SKIF Karate bassic Tekniker og udførelser samt input fra japan HQ.

3.Marts 2016 er Træning i 2. time er lukket pga instruktør træning.

Oss

Henrik san har bestået sin exame til SKIF B-Licens

Zanshin ønsker Henrik tillykke og ser frem til undervisning

.

Træningen i Zanshin foregår på holdbasis og bliver ledet af uddannede instruktører, som har gennemgået pædagogiske kurser i undervisning. Via træningen opnår du en god fysisk form, som bliver opbygget systematisk ud fra det niveau du befinder dig på.

I Zanshin har man som forældre mulighed for at træne med på sit barns hold og derved gøre noget sammen. Træningen foregår dog på børnenes vilkår. Mange medlemmer benytter sig af dette tilbud til stor glæde og fornøjelse.

Zanshin træner i Prismen (Dansesalen), Holmbladsgade 71, 2300 København S.

Kata betyder form. Kata er en stor anledning til at karate eksisterer i dag. Samtidig er det også en af de mest misforståede  dele af karate. En kata består af en mængde sammensatte teknikker som udgør et forsvar mod vold rettet mod ens person. Munkene i Shaolintemplet havde gennem mange år fundet frem til 36 forskellige angreb man kan blive udsat for. En kata indeholder forsvar mod et eller flere af disse angreb. Kata er således et fysisk ”bibliotek” over effektive selvforsvarsteknikker fra en tid, hvor der ikke fandtes videokameraer eller bøger.

Mange udøvere i dag kender desværre ikke betydningen af kata og der fokuseres meget på udøverens evne til at kopiere lærerens måde at udføre kataen på i stedet for at lade kataen spejle udøverens forståelse af de teknikker den indeholder. Mange ser et mål i sig selv at lære så mange kata som muligt uden skelen til indhold, forståelse og udførsel af de teknikker der forekommer i kata. Alene dette står i skærende kontrast til en af forudsætningerne for at kunne lære karate ordentlig nemlig fordybelsen og forståelsen af den enkelte teknik.

En kata bør laves med konstant fokus på betydningen af teknikkerne og den bør tillempes efter personens fysik og personlighed. En kata lærer ikke en noget men det sammensætter det man allerede har lært.

Forståelsen/betydningen (bunkai)  af selvforsvarsteknikkerne i kata er også meget forskellig i dag. Flere systemer bygger deres selvforsvarsteknikker i kata op på rene karate angreb, som hører hjemme i konkurrencer og hvor forsvareren må vide hvilken teknik der angribes med for at kunne anvende sine tillempninger, som ofte afsluttes uden at der er opnået kontrol over angriberen.

Denne måde at træne kata på skyldes stor uvidenhed og manglende forståelse inden for området selvforsvar og er et resultat af den masse udbredelse der har fundet sted inden for karate, hvor selvforsvarsdelen har fjernet sig mere og mere gennem tiden.

I Zanshin trænes der kun effektive realistiske selvforsvarsteknikker fra kata. Det vil sige teknikker der rent faktisk kan anvendes mod et pludseligt aggressivt realistisk angreb på ens person.

Ud over effektive selvforsvarsteknikker er kata også en måde at træne balance, koordination og kondition på. Kata er også kategori, som man kan konkurrerere i ved stævner hvor den flottest udførte kata vinder.

Kihon oversættes til grundlæggende teknikker, og er grundlaget for alt efterfølgende læring i karate. Alle ny begyndere starter karate ved at lære de grundlæggende blokke, slag, spark, stilling og holdninger.

Derudover kan kihon tage form af forudbestemt partner øvelser, hvor to elever står over for hinanden og skal lave en udførelse af en teknik. Målsætninger for slag og spark, såsom puder, sandsække, eller andre redskaber, der generelt bruges på mere avancerede stadier af kihon træning for at styrke muskler, knogler og hud. Eksempler på traditionelle slående mål omfatter makiwara, blandt mange andre.

Over tid vil disse bevægelser praktiseres gentagne gange, så det bliver naturligt at udøve dem. Kihon bliver taget meget alvorligt, og der undervises meget konsekvent i dojo for at sikre, at korrekt teknik er lært i begyndelsen. Dårlig form i grundlæggende teknik fører til ineffektiv teknik og skade, derfor megen opmærksomhed rettet mod at korrigere kihon teknikker i hele pensumet. Gennem løbende træning, bliver kihon central for læring af kata og kumite, og vil i dybden føre til mere avancerede teknikker.

Nogle stilarter i karate er der stor forskel i vægt på kihon. Kihon kan praktiseres som " gulvøvelser ", hvor den samme teknik eller kombination gentages flere gange, som de elever bevæger sig frem og tilbage over gulvet. Japanske kihon træning er berygtet for længere perioder kihon træning. Denne stil af praksis menes at indarbejde de teknikker i en muskel hukommelse karateka.

 

Vi starter sæsonen den 19. Januar 2021 og optager i den forbindelse nye medlemmer som følge af de seneste restriktioner. 

Zanshin ønsker alle en god Jul og godt Nytår. :)

KANKU SHO

Avanceret Kata:
 
Bruges til Dan graduering.

Video:
 Kata udført af Kansho Kanazawa

TRÆNINGS KATA

vol1                 vol2

 

HEIAN NIDAN                                            JITTE

HEIAN SANDAN                                         HANGETSU

HEIAN YONDAN                                        GANKAKU

HEIAN GODAN                                          TEKKI NIDAN

TEKKI SHODAN                                         TEKKI SANDAN

BASSAI-DAI                                              CHINTE

KANKU-DAI                                              BASSAI-SHO

ENPI                                                          KANKU-SHO

SOCHIN                                                     NIJUSHIHO

MEIKYO                                                     UNSU

JI’IN                                                           WANKAN

GOJUSHIHO-DAI                                        GOJUSHIHO-SHO

NIJUHACHI HO                                           SEIPAI

SEIENCHIN                                                 GANGAKU SHO

 

 

BO TRÆNING

Kanazawa No Bo Dai                                Kanazawa No Bo Sho

 KIHON:

  Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae

  

====> Chudan Oi-zuki

 

Mawazute

 

<==== Chudan Gyaku-zuki

 

 ==<== Jodan Age-uke, Gyaku-zuki

 

 <==== Chudan Soto-ude-uke, Gyaku-zuki

 

Mawazute

 

====> Chudan Uchi-ude-uke, Gyaku-zuki

 

 ==>== Gedan-Barai, Gyaku-zuki

 

 • Kokutsu-dachi, Shuto-uke Kamae

 

 ====> Chudan Shuto-uke

 

 ==>== Chudan Shuto-uke

 

 Yame

 

  Zenkutsu-Dachi Kamae

 ====> Chudan Mae-geri

 

Mawazute

 

<==== Chudan Mawashi-geri

 

Mawazute

  

Yame

 

  Kiba-dachi, Gedan-barai Kamae

  

====> Yoko-geri Keage

 

Mawazute

 

<==== Yoko-geri Keage

 

Mawazute

 

====> Yoko-geri Kekomi

 

Mawazute

 

<==== Yoko-geri Kekomi

 

KATA: Heian Sandan

 

KUMITE : Sanbon Kumite Nr. 1 & 2 (Migi & Hidari)

 

Kata Bunkai :

1. Bunkai : Bevægelse fra 8 til 9

Angriber: griber fat i hans arm. Osae Te

Forsvar: Står i Zenkutsu Dachi med Migi Chudan Shihon Nukite. (8)

Forsvar: dejer hånden så tommel finger pejer ned mod gulvet. Hineri Tenshin (9a)

Forsvar: Kiba dachi, Hidari Chudan tettsui Uchi (9)

 

2. Bunkai : Bevægelse fra 11 til 13

Angriber: Chudan Oi Zuki.

Forsvar: Starter fra Heisoku dachi med Ryoken koshi Gamae stillingen. (11)

Forsvar: Fumikomi over i Kiba Dachi med Migi Enpi uke. (12)

Forsvar: Kiba dachi, Migi Jodan Uraken Uchi (13)

3. Bunkai : Bevægelse 20

Angriber: Kommer bagfra og griber rundt om Personen.(Ushiro Osae komi)

Forsvar: Starter fra Yoi stillingen.

Forsvar: Hidari enpi uchi i Kiba Dachi. (20)

Forsvar: Migi jodan Tateken Uchi i Kiba Dachi. (20)

 

KIHON: 

  Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae

 ====> Chudan Oi-zuki

 Mawazute

 <==== Chudan Gyaku-zuki

 ==<== Jodan Age-uke, Gyaku-zuki

 <==== Chudan Soto-ude-uke, Gyaku-zuki

 Mawazute

 ====> Chudan Uchi-ude-uke, Gyaku-zuki

 ==>== Gedan-Barai, Gyaku-zuki

 • Kokutsu-dachi, Shuto-uke Kamae

 ====> Chudan Shuto-uke 

 ==>== Chudan Shuto-uke

 Yame

  Zenkutsu-Dachi Kamae

 ====> Chudan Mae-geri

 Mawazute

 <==== Chudan Mawashi-geri

 Mawazute

 Yame

  Kiba-dachi, Gedan-barai Kamae

 ====> Yoko-geri Keage

 Mawazute

 <==== Yoko-geri Keage

 Mawazute

 ====> Yoko-geri Kekomi

 Mawazute

 <==== Yoko-geri Kekomi

 

KATA: Heian Nidan

 

KUMITE : Sanbon Kumite Nr. 1 & 2 (Hidari)

 

Kata Bunkai :

1. Bunkai : Bevægelse fra 1 til 2

Angriber: Migi Jodan Oi Zuki.

Forsvar: Starter fra Yoi stillingen.

Forsvar: Kokutsu Dachi, Hidari Jodan Haiwan Ukemed, Migi Ude soete. (1)

Angriber: stående i Zenkutsu Dachi og støder Jodan Gyaku Zuki.

Forsvar: Kokutsu Dachi, Hidari ude uke, Migi urazuki (2a)

Angriber: stående i Zenkutsu Dachi og støder chudan Zuki.

Forsvar: Kokutsu Dachi, Hidari Zuki. (2)

 

2. Bunkai : Bevægelse 5

Angriber: Migi Jodan Oi Zuki.

Forsvar: Starter fra Mote dachi med Koshi Gamae stillingen. (5a)

Forsvar: Yoko Keage, Uraken Uchi. (5)

KIHON: 

  Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae

  

====> Chudan Oi-zuki

 

Mawazute

 

<==== Chudan Gyaku-zuki

 

 ==<== Jodan Age-uke

 

 <==== Chudan Soto-ude-uke

 

Mawazute

 

 Yame

 

  Zenkutsu-Dachi Kamae

 

 ====> Chudan Mae-geri

 

Mawazute

 

<==== Chudan Mae-geri

 

Mawazute

 

 Yame

  

 Kiba-dachi, Gedan-barai Kamae

  

====> Yoko-geri Keage

 

Mawazute

 

<==== Yoko-geri Keage

 

  

KATA: Heian Shodan

  

KUMITE: Gohon kumite (Jodan, Chudan)

 

Kata Bunkai :

1. Bunkai : Bevægelse fra 3 til 4

Angriber: Står i Zenkutsu Dachi, Migi Te Zukami.

Forsvar: Står i Zenkutsu Dachi, Migi Gedan Barai stillingen. (3)

Forsvar: Laver Harai(Håndfri gørelsen). (4a)

Forsvar: Migi Chizentai, Tettsui uchi (4)

 

2. Bunkai : Bevægelse 7

Angriber: Starter fra Zenkutsu Dachi, i Migi Jodan Zuki stillingen.

Forsvar: Starter fra Zenkutsu Dachi, i Migi Jodan Age Uke stillingen. (7a)

Forsvar: Tai Sabarki (7b)

Forsvar: Seoi Nage (7)

KIHON: 

  Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae

  

====> Chudan Oi-zuki

 

Mawazute

 

<==== Chudan Gyaku-zuki

 

 ==<== Jodan Age-uke

 

 <==== Chudan Soto-ude-uke

 

Mawazute

 

  

Yame

 

  Zenkutsu-Dachi Kamae

 

 ====> Chudan Mae-geri

 

Mawazute

 

<==== Chudan Mae-geri

 

Mawazute

 

 

Yame

  

 Kiba-dachi, Gedan-barai Kamae

  

====> Yoko-geri Keage

 

Mawazute

 

<==== Yoko-geri Keage

 

  

KATA: Heian Shodan

 

KUMITE: Gohon kumite (Jodan, Chudan)

 

Kata Bunkai :

 

1. Bunkai : Bevægelse fra 3 til 4

 

Angriber: Står i Zenkutsu Dachi, Migi Te Zukami.

 

Forsvar: Står i Zenkutsu Dachi, Migi Gedan Barai stillingen. (3)

 

Forsvar: Laver Harai(Håndfri gørelsen). (4a)

 

Forsvar: Migi Chizentai, Tettsui uchi (4)

 

2. Bunkai : Bevægelse 7

 

Angriber: Starter fra Zenkutsu Dachi, i Migi Jodan Zuki stillingen.

 

Forsvar: Starter fra Zenkutsu Dachi, i Migi Jodan Age Uke stillingen. (7a)

 

Forsvar: Tai Sabarki (7b)

 

Forsvar: Seoi Nage (7)

 

 

Procedure ved DAN graduering

 

 Graduering til SHO- , NI- & SANDAN afholdes tre gange årligt.

 

(Forår, efterår + sommerlejr). Deltagelse i Sommerlejr gradueringen er i princippet kun for deltagere på sommerlejren. Dette kan der dog i særlige tilfælde og under særlige omstændigheder dispenseres fra.

 

 Graduering til Dangrader over SANDAN afholdes minimum hvert 2. År, men såvidt muligt afholdes én graduering til grader over SANDAN én gang årligt.

 

Følgende ting skal være i orden og medbringes til gradueringen:

 

 SKIF-LICENS MED ALLE ÅRSMÆRKER SAMT GRADUERINGSMÆRKER ISAT.

 Application for DAN grade registration. sendes elektronisk til ole.shotokan(at)gmail.com samt medbringes underskrevet til gradueringen.

 

1 stk. pasfoto scannet på Danapplikation eller limet fast.

 

 TIDLIGERE DANGRADER NOTERES UNDER GRADER I DAN APPLIKATION.

 

 KLUBVIS TILMELDING. TILMELDINGER FRA ELEVER ACCEPTERES IKKE.

 

 TIDER MELLEM GRADUERINGER SKAL VÆRE OPFYLDT.

 

SEIENSHIN

Avanceret Kata:
Bruges til Dan graduering

Video:
Kata udført af Kansho Kanazawa

 

NIJU HACHI

Avanceret Kata:
Bruges til Dan graduering

Video:
Kata udført af Kansho Kanazawa

 

Så er indbydelsen til SKIF cup 2013 klar til download.

 Best. formand Lars Grønnegaard

 Skriv til formanden

 

 

 

 

 

 

 

 Best. medlem Dennis Schrøder

 

 

 

 

 

 

 

Best. medlem Jane Schrøder

 

 

 

 

 

 

 

Signaturforklaring til gradueringsprogram.

======>: Zenshin, bevæger sig forlæns fra venstre mod højre.

<======: Zenshin, bevæger sig forlæns fra højre mod venstre.

===>===: Kooshin, bevæger sig baglæns fra højre mod venstre.

===<===: Kooshin, bevæger sig baglæns fra venstre mod højre.

===x===: Sonaba, samme sted.

 

 

 

 

SHODAN:

 

De eksempler som er vist til hver Kata i bøgerne Shotokan KARATE International Kata (vol. 1 & 2).

 

 

 

NIDAN:

 

De eksempler som er vist til hver Kata i bøgerne Shotokan KARATE International Kata (vol. 1 & 2).

 

 

 

SANDAN:

 

Ved både TOKUI & SHITEI skal et hvilket som helst sted i KATA kunne forklares og vises.

 

 

 

SENTEI = Frit valg (Der kan vælges frit imellem de nævnte).

 

SHITEI = Obligatorisk Kata (Eksaminator vælger imellem de nævnte).

 

TOKUI = Favorit kata (Der kan ikke vælges en af de obligatoriske kata).

 

 

 

KIHON: alt

 Zenkutsu-Dachi, Gedan-Barai Kamae

 

Sanbon-zuki (jodan,chudan,chudan)

========>

Mawazute

Gyaku Sanbon-zuki (chudan,jodan,chudan)

 

Age-uke Gedan-barai, Gyaku-zuki

=============

Soto-ude-uke, Yoko-enpi, Uraken, Gyaku-zuki

 

(zenkutsu) (kiba) (zenkutsu)

Mawazute

Uchi-ude-uke, Kizamizuki, Maegeri, Gyakuzuki

=========> ===========x============

 

 Kokutsu-Dachi Kamae

 

Shuto-uke, Kizami-geri, Nukite

===>=== =======x=======

(kokutsu) (zenkutsu)

 

Yame

 

 Zenkutsu-Dachi , Gedan-Barai Kamae

 

Mae-geri, Mawashi-geri, Gyaku-zuki, Gedan-barai

=====> =================> ====x====

Mawazute

Mae-geri, Yoko-geri kekomi, Gyaku-zuki, Gedan-barai

 

Mawazute

 

 Kiba-Dachi

 

Yoko-geri Keage, Yoko-geri Kekomi ((yose-ashi) skift ben)

=========================>

Mawazute

Yoko-geri Keage, Yoko-geri Kekomi ((yose-ashi) skift ben)

 

 

KIME WAZA : Gyaku-zuki

 

KATA : SHITEI: Heian Shodan til og med Tekki Shodan

SENTEI: Bassai-Dai, Jion, Enpi, Kanku-Dai, Jitte

 

KUMITE: Jiyu Ippon Kumite ( 1 af alle angreb )

1 x Jodan oi-zuki   
1 x Chudan oi-zuki   
1 x Mae-geri   
1 x Yoko-geri Kekomi   
1 x Jodan Mawashi-geri   
1 x Ushiro-geri   
1 x Kizami-zuki   
1 x Chudan Gyaku-zuki

 

KIHON:

 Jiyu Na Kamae

 

Kizami-zuki, Mae-geri Oi-zuki ( lad armen blive ude )

====x==== ===========>

Mawazute

Age-uke, Mawashi-geri Uraken-uchi, Oizuki,

==<=== <================== <====

 

 Fudo-Dachi , Gedan-Barai Kamae

 

Chudan Oi-zuki

==========>

Sanbon-zuki : Chudan,Jodan(zenkutsu),Chudan

====>====

 

Balance : 3 gange (samme ben)

 Zenkutsu Dachi, Gedan-Barai Kamae

Mae-geri + Mawashi-geri (fremefter)

Mawashi-geri + Yoko-geri Kekomi (fremefter)

Mae-geri + Yoko-geri kekomi + Ushiro-geri

 

KIME WAZA : Kizami-zuki

 

 

KATA:

Sentai KATA (eleven vælger en kata): Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Enpi, Jitte. + BUNKAI

 

Sentai KATA (eleven vælger en kata) = VALGFRI TOKUI KATA + BUNKAI

(EKS: Hangetsu, Tekki Nidan, Bassai-sho, Gankaku, and Kanku-sho)

 

KUMITE:

Okuri Jiyu Ippon Kumite (skal kunne udføres henholdsvis til H/V).

Jiyu kumite.

 

KIHON:

 

Fudo-Dachi  Gedan-Barai Kamae

Chudan Oizuki

Sanbon-zuki: Chudan,Jodan (zenkutsu),Chudan

(Fudo dachi – zenkutso dachi – fudo dachi.)

 

Shomen Jiyu Na Kamae

 

Glide frem Kizami-zuki (v), 90til siden Tate-shuto-uke +

glide frem Gyaku-zuki (v), glide tilbage Kamae. 3 gange fra hver side

 

45Taisabaki Kizami-zuki (v), Gyaku-zuki (h)+

Mawashi-geri, glide ind Uraken-uchi (h)+ glide ind Gyaku-zuki (v),

glide tilbage Kamae. 3 gange fra hver side.

 

Balance

Zenkutso dachi gedan barai:

3 gange (samme ben)

 

Mae-geri - Yoko-geri kekomi - Ushiro-geri - Mawashi-geri

 

KIME WAZA: Kizamizuki el. Gyakuzuki (alt efter afstand)

 

KATA:

Shitai KATA (graduøren vælger en kata): BASSAI - DAI, KANKU - DAI, JION, ENPI + BUNKAI

Sentai KATA (eleven vælger en kata) = VALGFRI TOKUI KATA + BUNKAI

(EKS: Sochin, Tekki Sandan, Chinte, Ji’in and Nijushiho)

 

KUMITE:

Kaeshi Ippon Kumite (3 angreb, skal kunne udføres henholdsvis til H/V)

JIYU KUMITE